Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa
Wydział Ksiąg Wieczystych
al. Solidarności 58